Bestyrelsen iAlbani Fonden

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 – 8 medlemmer, heraf skal to medlemmer være medarbejder ved Royal Unibrew A/S´ produktionssted i Odense.

Fondsbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Et af de medlemmer, der vælges til bestyrelsen skal være advokat.

Fondsbestyrelsen har antaget en direktør til at varetage den daglige administration af fonden.

Freddy Larsen
Freddy Larsen

Direktør
Daglig administrativ ledelse

Iben Lindhardt
Iben Lindhardt

Advokat
Formand

Kasper Ryttersgaard
Kasper Ryttersgaard Jacobsen

Vice President & General Manager
Medarbejder

Hemming Van
Hemming Van

Direktør
Næstformand

Erland Porsmose
Erland Porsmose

Museumsdirektør

John Sørensen
John Sørensen

Centerleder

Stefan Andersen
Stefan Andersen

Stadsdirektør

Claus Lumby
Claus Wolff Lumby

Regionschef
Medarbejder

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens anliggender og varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage sine ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige resourcer. Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed i overensstemmelse med fondens fundats.

Sammensætning af bestyrelsen

Ved besættelse af bestyrelsesposterne tilstræbes en bredde i medlemmernes samlede kvalifikationer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på to år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

Bestyrelsen supplerer sig selv og kan bestå af seks til otte medlemmer.