Albani Fonden!
Vi støtter en go’ sag

Ansøgningsfristen var 15. oktober.
Vi er ved at skifte til nyt fondssystem, så nye ansøgninger bedes venligst fremsendes efter 1. februar.

Læs mere her

Om fonden

Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Fonden er en selvstændig og selvejende institution med en kapital, der ingensinde må angribes. Fon­dens ud­de­lin­ger går i dag i ho­ved­sa­gen til fyn­s­ke an­sø­ge­re, men man­ge syd- og søn­derjy­ske for­mål er også ble­vet be­tænkt.

Galleri

Historien

I 1940erne og i starten af 1950erne havde Albani Bryggerierne ofte ydet støtte til kulturelle og sportslige formål. I 1956 blev det besluttet at formalisere disse uddelinger ved oprettelse af Albani Fonden.

Det bestemtes, at fondens midler skulle kunne støtte formål af social-filantropisk karakter, sport og videnskabeligt arbejde samt yde hjælp til kunstneriske udsmykninger på Fyn og i Sydjylland. Hensigten var også, at der kun kunne gives til offentlige og selv- stændige institutioner, og ikke til private personer eller virksomheder.

Fondens uddelinger går i dag i hovedsagen til fynske ansøgere, men mange syd- og sønderjyske formål er også blevet betænkt. Der er gennem perioden uddelt over 40 millioner kr. fordelt på flere tusinde uddelinger. Beløb er bl.a. bevilget til køb af et stort antal kunst- værker, der står overalt på Fyn, til sportsklubber, spejderbevægelsen, fynsk musik- og teaterliv og til lokale museer.

Fonden ledes af en bestyrelse der hvert år, i december måned, bedømmer det store antal ansøgninger, og bestemmer hvordan midlerne skal fordeles.

Kontakt

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 - 8 medlemmer, heraf skal to medlemmer være medarbejder ved Royal Unibrew A/S´ produktionssted i Odense.
Et af de medlemmer, der vælges til bestyrelsen skal være advokat. Fondsbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Fondsbestyrelsen har antaget en direktør til at varetage den daglige administration af fonden.

Direktør | Freddy Larsen

(daglig administrativ ledelse)

Advokat | Iben Lindhardt

(formand)

Direktør | Hemming Van

(næstformand)

Museumsdirektør Erland Porsmose

 

Stadsdirektør Stefan Andersen

 

Centerleder John Sørensen

 

Commercial Director | Kasper Ryttersgaard Jacobsen

(medarbejdervalgt)