Historien omAlbani Fonden

I 1940erne og i starten af 1950erne havde Albani Bryggerierne ofte ydet støtte til kulturelle og sportslige formål. I 1956 blev det besluttet at formalisere disse uddelinger ved oprettelse af Albani Fonden.

Det bestemtes, at fondens midler skulle kunne støtte formål af social-filantropisk karakter, sport og videnskabeligt arbejde samt yde hjælp til kunstneriske udsmykninger på Fyn og i Sydjylland. Hensigten var også, at der kun kunne gives til offentlige og selv- stændige institutioner, og ikke til private personer eller virksomheder.

1965 Albani Fonden uddeler pengegaver til komiteen for fremme af kollegier og universitetsplanerne i Odense.

Fondens uddelinger går i dag i hovedsagen til fynske ansøgere, men mange syd- og sønderjyske formål er også blevet betænkt. Der er gennem perioden uddelt over 40 millioner kr. fordelt på flere tusinde uddelinger. Beløb er bl.a. bevilget til køb af et stort antal kunst- værker, der står overalt på Fyn, til sportsklubber, spejderbevægelsen, fynsk musik- og teaterliv og til lokale museer.

Fonden ledes af en bestyrelse der hvert år, i december måned, bedømmer det store antal ansøgninger, og bestemmer hvordan midlerne skal fordeles.